EGZAMINY CAMBRIDGE OLSZTYN

W roku 2018 Akademia Rozwoju What’s up uzyskała status centrum przygotowującego do międzynarodowych egzaminów Cambridge w Olsztynie!
Dlaczego warto posiadać Certyfikat Cambridge English?
 • jest uznanym dowodem znajomości języka angielskiego w Polsce i na świecie
 • zawiera szczegółowy opis poszczególnych umiejętności językowych, a same egzaminy opierają się na kompleksowych badaniach prowadzonych przez jeden z największych na świecie specjalistycznych zespołów do badań językowych
 • otwiera drzwi do szkolnictwa wyższego za granicą i podnosi kwalifikacje zawodowe
 • jest ważny bezterminowo
Kto uznaje egzaminy Cambridge English w Polsce i na świecie?
Po co dzieciom prawdziwy egzamin?
 • Egzamin uczy pewności siebie – gdy dziecko się przekona, że egzamin to nic strasznego, to z mniejszym stresem, strachem i z większą ochotą będzie podchodzić do wyzwań egzaminacyjnych w przyszłości. To jest dla mnie najważniejszy argument! Tym bardziej, ze egzaminy Cambridge dla dzieci przeprowadzane są w bardzo przyjaznej formie, przez osoby przygotowane do pracy z dziećmi
 • daje poczucie sukcesu, co buduje wysoką samoocenę. W przypadku egzaminów dla Young Learners każde dziecko otrzymuje certyfikat, na którym ilość zakolorowanych tarcz daje informację o poczynionych przez dziecko postępach w nauce (nie ma groźby porażki!)
 • uczy koncentracji w dążeniu do celu oraz dyscypliny – egzamin zdecydowanie działa mobilizująco. Rozwijanie tej cechy bardzo się przyda w dorosłym życiu, a to przecież wcale nie jest łatwe
 • wyznacza pewien etap edukacji językowej – po egzaminach dla Young Learners nie będzie stresem myśl o zdaniu egzaminów FCE czy CAE, które dają dowód znajomości angielskiego na całe życie
 • daje faktyczne świadectwo osiągniętego poziomu i to przez tak prestiżową instytucję jaką jest Cambridge Assessment English, które jest częścią Uniwersytetu w Cambridge – tam właśnie sprawdzane są egzaminy. Bardziej prestiżowo, uczciwiej i rzetelniej już się nie da
 • pokazuje poziom kursu językowego, na które uczęszcza dziecko – niewiele szkół językowych decyduje się na wprowadzanie kursów z egzaminami zewnętrznymi, bo w ten sposób oceniane są nie tylko dzieci, ale cała szkoła
 • sprawdza wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie
 • wyniki z egzaminu Cambridge mogą zostać wpisane na świadectwie szkolnym w rubryce osiągnięcia dodatkowe
Dlaczego akurat egzamin Cambridge YL?

Egzamin sprawdzane są w Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii. To ta sama instytucja, która tworzy egzaminy FCE i CAE, czyli najbardziej rozpoznawalne egzaminy na świecie. Zupełnie obiektywne i bardzo profesjonalne. Przygotowane przez zespół specjalistów uniwersyteckich i używane na całym świecie. Takim samym testem oceniane są dzieci w Polsce, co w Japonii, czy Afryce!

Czy dziecko będzie się musiało czegoś dodatkowo uczyć specjalnie na egzamin?

Nie! Chodzi o to, aby pokazać jak nasze kursy przygotowują do egzaminów. Nie chcemy dodatkowo obarczać ani dzieci ani rodziców. Być może pojawią się jakieś dodatkowe powtórki słownictwa, ale to właściwie jest na naszych kursach standardem.

Back to top of page