Angielski dla licealistów Teen’s Exam

Autorski kurs języka angielskiego dla licealistów Teen’s Exam w Olsztynie i Barczewie
What’s up Teen’s Exam To autorski program dla młodzieży, przed którą jest egzamin maturalny.
Jakie są cele kursu Teen’s Exam?

Kurs ten przygotowuje do egzaminu maturalnego poprzez utrwalanie i usystematyzowanie materiału oraz ćwiczenie technik egzaminacyjnych. Program kursu jest ułożony tak, aby nasi kursanci nie byli przemęczeni i mogli spać spokojnie przed egzaminem.

Młodzież licealna jest często zmęczona i znużona nadmiarem nauki i obowiązków szkolnych, dlatego duży nacisk stawiamy na zbudowanie świadomości językowej, czyli budowanie motywacji wewnętrznej, dzięki czemu każdy kursant ma silne fundamenty, mocne podstawy, zna i świadomie stosuje gramatykę i słownictwo, chętnie i swobodnie komunikuje się w języku angielskim.

Kursanci na poziomie Teen’s Exam otrzymają również wsparcie w postaci
bezpłatnych korepetycji, czyli EXAM TRACK.

Czego nauczy się Twoje dziecko po naszym kursie?
 • osiągnie poziom pełnej komunikacji, będzie swobodnie rozmawiać z obcokrajowcami
 • poznaje i utrwala podstawowe oraz trudniejsze zagadnienia gramatyczne i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań, dzięki czemu będzie mógł kontynuować naukę na studiach w grupach dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim
 • poprawi oceny w szkole
 • pozna i wyćwiczy techniki egzaminu maturalnego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)
 • rozwija wszystkie sprawności językowe (gramatykę, słownictwo, czytanie, wymowę, komunikację)
 • nauczy się pisać spójne i wartościowe wypracowania, co jest jednym z elementów egzaminu maturalnego
 • uświadomi sobie rolę znajomości języka co w znacznym stopniu wpłynie na jego motywację do nauki
 • dowie się jak działa jego pamięć i pozna techniki zapamiętywania, co spowoduje, że nauka stanie się dużo bardziej przyjemna i skuteczna, a to z kolei przełoży się na większą chęć do rozwoju
Zapisy na autorski kurs języka angielskiego Teen's Exam
dla chcących zarezerwować miejsce
KAŻDY KURSANT NA POZIOMIE TEEN'S EXAM OTRZYMUJE AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA BAZUJĄCY NA FILARACH WHAT’S UP, CZYLI:
 • 60 godzin lekcyjnych,
 • autorskie programy nauczania,
 • gratisowe programy dla kursantów: -dla ambitnych – FAST TRACK, korepetycje – HELP TRACK lub przygotowujący do egzaminów – TEST TRACK
 • bezpłatny dostęp do portalu Quizlet
 • podręcznik, zeszyt pracy,
 • profesjonalne sale, przyjazne dla uczniów i sprzyjające nauce oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych, budowaniu relacji,
 • platforma on-line,
 • dziennik elektroniczny,
 • egzamin,
 • semestralne konsultacje dla rodziców,
 • organizacja edukacyjnych imprez dla uczniów,
RODZICOM OFERUJEMY
 • kontakt telefoniczny oraz spotkania z lektorem
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego, który jest uzupełniany na bieżąco, dzięki czemu każdy może sprawdzić co go ominęło w razie nieobecności
 • bieżącą informację zwrotną na temat postępów na nauce
 • wiedzę niezbędną do zrozumienia działania naszej pamięci oraz motywacji, czyli cykliczne, bezpłatne webinary napakowane wiedzą i praktycznymi wskazówkami jak motywować, jak chwalić, żeby dodawać skrzydeł, jak utrwalać zgodnie z działaniem naszej pamięci.
Zapisy na autorski kurs języka angielskiego Teen's Exam
dla chcących zarezerwować miejsce
Back to top of page